Salsaens historie

Dans | Tuesday September 16 2014 | Comments Off on Salsaens historie

Salsaen slik vi kjenner den i dag, utviklet seg i New York på 1960-tallet. Den ble utviklet av de latinske innbyggerne i byen, og har innslag fra mange land og mange ulike dansestiler. Mange av elementene er hentet fra Afrika, Spania og Frankrike, men dansen er også inspirert av andre lands musikk og dansetradisjoner. Dansestilene og musikken fra de ulike landene blandet seg, og en ny dansestil oppsto. Etter hvert ble dansen utbredt og populær også i andre land.Blant de viktigste opphavskildene til salsa, finner vi latinsk jazz, en musikkstil som oppsto på 1930-tallet i New York. Mambo er en annen viktig opphavskilde. Mamboen ble utviklet på 1940-tallet, og stammer fra Cuba. Da blokaden av Cuba ble innført, ble denne musikken et samlingspunkt for eksilkubanere i USA. Men blokaden førte også til at musikken utviklet seg annerledes i USA enn på Cuba. På 1970-tallet utviklet salsaen seg raskt, men den utviklet seg ulikt i ulike land.I dag er salsa populært både i USA og i de latinamerikanske landene, men dansen har også spredt seg til resten av verden. Den er blant annet populær i Japan. Selv om salsa har mange faste grunntrekk, finnes det mange varianter av dansen. Den synkoperte clawesrytmen er et av fellestrekkene for alle stilarter. Denne rytmen har tre slag i en takt og to i neste. Noen av salsastilene har mye til felles med mambo, og det kan være vanskelig å skille disse dansestilene fra hverandre. Andre salsastiler er mer tydelige, og skiller seg klart ut fra mambo.